სსიპ-გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მისია

გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, განათლების ეროვნული და ევროპული სტანდარტების შესაბამისად, ქვეყნისა და შიდა ქართლის რეგიონის ინტერესების გათვალისწინებით:

  • ახორციელებს შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანი, დემოკრატიული და მაღალი სამოქალაქო შეგნების მქონე სპეციალისტების მომზადებაზე ორიენტირებულ სამივე საფეხურის აკადემიურ და პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს, ინკლუზიური განათლების პრინციპების გათვალისწინებით.
  • უზრუნველყოფს პერსონალისა და სტუდენტების სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის წარმართვას აკადემიური თავისუფლებისა და კეთილსინდისიერების პრინციპების დაცვით.
  • უზრუნველყოფს საუნივერსიტეტო საზოგადოების წევრების პიროვნული პოტენციალის რეალიზებასა და შემოქმედებითი უნარ-ჩვევების განვითარებას;
  • ახორციელებს საზოგადოების განვითარებაზე ორიენტირებულ საქმიანობას, მათ შორის უწყვეტი განათლების პროგრამებისა და მომსახურებების, სპორტული და კულტურულ-შემეცნებითი აქტივობებისა და სოციალური პროექტების შეთავაზებით.
  • ავითარებს პარტნიორულ ურთიერთობებს ქვეყნისა და უცხოეთის საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან, ხელს უწყობს სტუდენტების, პროფესიული სტუდენტების და პერსონალის მობილობას, მათ ჩართულობას ერთობლივ პროექტებში.

 

 

ღონისძიებები იხილეთ ყველა

სტუდენტური ჩემპიონატი კალათბურთში

2 დეკემბერს განახლდა სტუდენტური ჩემპიონატი კალათბურთში, B ლიგა, სადაც გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გუნდი, დაუპირისპირდა სულხან საბას უნივერსიტეტის გუნდს და...

02 დეკემბერი, 2023 სრულად ნახვა

ლექცია გორის XI საჯარო სკოლაში

მიმდინარე წლის 1 დეკემბერს გორის XI საჯარო სკოლაში ჩატარდა ლექცია ,,ქართული ენა, როგორც ისტორიულ -კულტურული მემკვიდრეობა და მისი განვითარების...

01 დეკემბერი, 2023 სრულად ნახვა