სსიპ-გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მისია

გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, განათლების ეროვნული და ევროპული სტანდარტების შესაბამისად, ქვეყნისა და შიდა ქართლის რეგიონის ინტერესების გათვალისწინებით:

  • ახორციელებს შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანი, დემოკრატიული და მაღალი სამოქალაქო შეგნების მქონე სპეციალისტების მომზადებაზე ორიენტირებულ სამივე საფეხურის აკადემიურ და პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს, ინკლუზიური განათლების პრინციპების გათვალისწინებით.
  • უზრუნველყოფს პერსონალისა და სტუდენტების სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის წარმართვას აკადემიური თავისუფლებისა და კეთილსინდისიერების პრინციპების დაცვით.
  • უზრუნველყოფს საუნივერსიტეტო საზოგადოების წევრების პიროვნული პოტენციალის რეალიზებასა და შემოქმედებითი უნარ-ჩვევების განვითარებას;
  • ახორციელებს საზოგადოების განვითარებაზე ორიენტირებულ საქმიანობას, მათ შორის უწყვეტი განათლების პროგრამებისა და მომსახურებების, სპორტული და კულტურულ-შემეცნებითი აქტივობებისა და სოციალური პროექტების შეთავაზებით.
  • ავითარებს პარტნიორულ ურთიერთობებს ქვეყნისა და უცხოეთის საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან, ხელს უწყობს სტუდენტების, პროფესიული სტუდენტების და პერსონალის მობილობას, მათ ჩართულობას ერთობლივ პროექტებში.

 

 

ღონისძიებები იხილეთ ყველა

საინფორმაციო შეხვედრა სტუდენტებისთვის

2024 წლის 17 აპრილს, გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სტუდენტებისთვის გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრა, თემაზე „ახალი კანონით გათვალისწინებული სიახლეები და...

17 აპრილი, 2024 სრულად ნახვა

საინფორმაციო შეხვედრა სტუდენტებისთვის

მიმდინარე წლის 16 აპრილს, გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სტუდენტებისთვის გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრა, თემაზე: "სტუდენტთა უფლებებისა და კანონიერი...

16 აპრილი, 2024 სრულად ნახვა