სსიპ-გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მისია


გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქვეყნისა და შიდა ქართლის რეგიონის ინტერესების გათვალისწინებით:

  • ახორციელებს შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანი, დემოკრატიული და მაღალი სამოქალაქო შეგნების მქონე სპეციალისტების მომზადებაზე ორიენტირებულ აკადემიურ და პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს და სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობას;
  • განათლების ეროვნული და ევროპული სტანდარტების შესაბამისად, უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხის განათლებასა და სამეცნიერო კვლევებს, საუნივერსიტეტო საზოგადოების წევრების პიროვნული პოტენციალის რეალიზებასა და შემოქმედებითი უნარ-ჩვევების განვითარებას;
  • ახორციელებს საზოგადოების საგანმანათლებლო მოთხოვნების დაკმაყოფილებაზე ორიენტირებულ საქმიანობას, მათ შორის მთელი სიცოცხლის მანძილზე უწყვეტი განათლების პროგრამებისა და მომსახურებების შეთავაზებით, ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობით, და ამ გზით, წვლილი შეაქვს შიდა ქართლის რეგიონისა და მთელი ქვეყნის განვითარებაში.

ღონისძიებები იხილეთ ყველა

ადამიანის უფლებების სამართლის საუნივერსიტეტო კვირეული 2022

2022 წლის 2 დეკემბერს, გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა ადამიანის უფლებების სამართლის საუნივერსიტეტო კვირეულის გახსნა, რომელიც საქართველოს 15...

02 დეკემბერი, 2022 სრულად ნახვა

კონკურსი სტიპენდიების მოსაპოვებლად

ცხადდება კონკურსი გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის საფეხურის მესამე, მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე სემესტრის სტუდენტებისთვის ევროკომისიის მიერ...

01 დეკემბერი, 2022 სრულად ნახვა