მიმდინარე პროექტები

 
  1. ერასმუს+ პროგრამა, აქტივობა 1-უმაღლესი განათლების სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალის სასწავლო მობილობა გორის სახ. სასწ. უნივერსიტეტსა და ანსბახის გამოყენებითი მეცნიერების უნივერსიტეტს შორის https://www.hs-ansbach.de 2022-2023, 2023-2024
  2. ერასმუს+ პროგრამა, აქტივობა 1-უმაღლესი განათლების სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალის სასწავლო მობილობა გორის სახ. სასწ. უნივერსიტეტსა და ლატვიის უნივერსიტეტს შორის Latvia/ www.lu.lv, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი 2022-2024
  3. შიდა კვლევითი პროექტი ოპოლეს ტექნოლოგიის უნივერსიტეტთან: უნივერსიტეტბის საგანმანათლებლო პოტენციალი სტუდენტებისათვის კვლევითი უნარების განსავითარებლად კონკურენტუნარიანი შრომის ბაზრის მოთხოვნებისათვის. (საქართველო-პოლონეთი), მონაწილეები: გორის სახ. სასწ. უნივერსიტეტი და ოპოლეს ტექნოლოგიის უნივესიტეტი (პოლონეთი) http://www.po.opole.pl/ 2022

ღონისძიებები იხილეთ ყველა

მეხუთე სამეცნიერო კონფერენცია

მიმდინარე წლის 22 თებერვალს გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა სტუდენტთა მეხუთე სამეცნიერო კონფერენცია: „ეკონომიკა და ბიზნესი: გამოწვევები და...

22 თებერვალი, 2024 სრულად ნახვა

შეხვედრა სტუდენტურ თვითმმართველობასა და წარჩინებულ სტუდენტებთან

მიმდინარე წლის 16 თებერვალს გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა შეხვედრა სტუდენტურ თვითმმართველობასა და წარჩინებულ სტუდენტებთან.

16 თებერვალი, 2024 სრულად ნახვა