ჯან მონეს მოდულის კოორდინატორი

პროფ. ეკატერინე ქარდავა არის ჟან მონეს მოდულის „აღმოაჩინე ევროკავშირი ასოცირების შეთანხმებაში“ ავტორი და კოორდინატორი.

- სამართლის დოქტორი
- ჟან მონეს პროფესორი
- გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი
- კავკასიის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი (აფილირებული)
- ჟან მონეს პროექტის „ევროკავშირის სამართლებრივი სახე“ (LFEU) ავტორი და თანაკოორდინატორი კავკასიის უნივერსიტეტში
- ჟან მონეს პროექტის „ევროპული სწავლების სამკუთხედი“ (TEESS) თანაავტორი და ექსპერტი კავკასიის უნივერსიტეტში; სასკოლო სახელმძღვანელოს თანაავტორი „ევროპული ასოცირების პროცესი საქართველოში“
- ტელე-გადაცემის „ევროპის დროით“ თანაავტორი და შინაარსის შემქმნელი (კონრად ადენაუერის ფონდის მხარდაჭერით)
- პროექტის „ევროპული კავშირის მართლმსაჯულების სასამართლო პრაქტიკა და ქართული შრომის სამართალი“ ავტორი და ხელმძღვანელი (ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მხარდაჭერით)
- ასოციაციის „ევროპის დროით“ თავმჯდომარე
- ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის ტრენერი
- 23 წლიანი სამუშაო გამოცდილება საჯარო სამსახურში, მათ შორის ისეთ პოზიციებზე, როგორიცაა - საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის აპარატის უფროსი; საქართველოს მთავრობის ევროკავშირის სამართლისა და საერთაშორისო ხელშეკრულებების სამმართველოს უფროსი
- 9 წლიანი სამუშაო გამოცდილება სამოქალაქო სექტორში; ექსპერტი და მკვლევარი - PMCG, ICMPD, CSRDG, FES, KAS, USAID/G4G, GIZ
- 17 წლიანი აკადემიური საქმიანობის გამოცდილება უნივერსიტეტებში. ლექციები: ევროკავშირის სამართალი; შრომის სამართალი; ევროპული ინტეგრაცია და სამეზობლო პოლიტიკა; შედარებითი შრომის სამართალი; სამოხელეო სამართალი, ვალდებულებითი სამართალი.
- 20-ზე მეტი სამეცნიერო პუბლიკაციის ავტორი (წიგნები და სტატიები).

 

ღონისძიებები იხილეთ ყველა

ადამიანის უფლებების სამართლის საუნივერსიტეტო კვირეული 2022

2022 წლის 2 დეკემბერს, გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა ადამიანის უფლებების სამართლის საუნივერსიტეტო კვირეულის გახსნა, რომელიც საქართველოს 15...

02 დეკემბერი, 2022 სრულად ნახვა

კონკურსი სტიპენდიების მოსაპოვებლად

ცხადდება კონკურსი გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის საფეხურის მესამე, მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე სემესტრის სტუდენტებისთვის ევროკომისიის მიერ...

01 დეკემბერი, 2022 სრულად ნახვა