მოდულის შესახებ

ჟან მონეს მოდულის შესახებ

ჟან მონეს მოდული # 619809-EPP-1-2020-1-GE-EPPJMO-MODULE სახელად „აღმოაჩინე ევროკავშირი ასოცირების შეთანხმებაში“ მიზნად ისახავს გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ევროპული სწავლების გაძლიერებას, ახალგაზრდა პროფესიონალების/სტუდენტების აღზრდას, რომლებსაც გათვიცნობიერებული აქვთ საქართველოს ევროპული არჩევანი და აქვთ ცოდნა ევროკავშირისა და ასოცირების შეთანხმების შესახებ.
პროექტის ამოცანებია:

 • გაფართოვდეს და გაძლიერდეს ევროკავშირთან დაკავშირებული სწავლება და კურიკულუმები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში;
 • განხორციელდეს ევროკავშირისა და ასოცირების შეთანხმების შესახებ სწავლების ინტეგრირება ისეთ ფაკულტეტებსა და პროგრამებში, რომლებიც პირდაპირ არ არის დაკავშირებული ევროპულ სწავლებასთან (ბიზნეს ადმინისტრირება, ფილოლოგია და სხვა). 
 • განვითარდეს ევროპული სწავლების ხარისხი (ახლებური ხედვის პერსპექტივითა და ახალი მეთოდოლოგიით). 

მოდულის ფარგლებში დაგეგმილია:

 • ახალი კურიკულუმის შემუშავება - „ევროკავშირი, ასოცირების შეთანხმება და სამართლებრივი აპროქსიმაცია“ და მისი ინტეგრირება უნივერსიტეტის სხვადასხვა პროგრამებში სავალდებულო ანდა არჩევით საგნად;
 • სტუდენტთა კონფერენცია - აღმოაჩინე ევროკავშირი გორში;
 • აკადემიური პერსონალის ტრენინგები - „ევროკავშირი, ასოცირების შეთანხმება და სამართლებრივი აპროქსიმაცია“;
 • კურიკულუმის ფარგლებში სახელმძღვანელოს შემუშვება და გამოქვეყნება; 
 • მოდულის შესახებ სტატიის მომზადება და გამოქვეყნება ინგლისურ ენაზე;
 • სხვა უნივერსიტეტებისათვის მოდულის შედეგების გაზიარება;
 • ინფორმაციული კამპანია.
 • და სხვა.

მოდულის ხანგრძლივობაა 3 წელი - 2020-2023 წწ.
მოდულის ავტორი და კოორდინატორია პროფესორი ეკატერინე ქარდავა.

ღონისძიებები იხილეთ ყველა

მესამე მისიის ხარისხისა და შესაბამისობის განვითარება ქართულ უნივერსიტეტებში

მიმდინარე წლის 12-14 სექტემბერს, ,,ერასმუს+“-ის მიერ დაფინანსებული ინსტიტუციური შესაძლებლობების განვითარების პროექტის „მესამე მისიის ხარისხისა და...

15 სექტემბერი, 2022 სრულად ნახვა

საქართველოს ეკონომისტთა IV ეროვნულ კონფერენცია

გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა 2022 წლის 9 სექტემბერს უმასპინძლა საქართველოს ეკონომისტთა IV ეროვნულ კონფერენციას "მსოფლიო ეკონომიკის არქიტექტურის ცვლილება და...

09 სექტემბერი, 2022 სრულად ნახვა