CURRICULUM VITAE

 

სახელი: გიორგი
გვარი: ხორბალაძე
დაბადების თარიღი: 30. 12. 1981 წ.
მისამართი: გორი თარხნიშვილის ქ. #19/54
ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული
ელ-ფოსტა: g.khorbaladze@gmail.com

ტელეფონი:
მობ: 577 95 55 84

განათლება:

1988-1999 წწ. ქარელის #2 საშუალო სკოლა.

1999-2004 წწ. გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ისტორია-სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი, სპეციალობა: ისტორიკოს–ფილოლოგი, კვალიფიკაცია: ქართული ენის, ქართული ლიტერატურისა და ისტორიის მასწავლებელი.
2011-2013 წწ. სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურა, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, სპეციალობა: თანამედროვე ქართული ლიტერატურა და ლიტერატურის თეორია, სამეცნიერო ხარისხი, წოდება: ფილოლოგიის დოქტორი.


დამატებითი კვალიფიკაცია და საორგანიზაციო მუშაობა:

2012 წლიდან - 2016, გორის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი დარბაზის წევრი.
2011 წლიდან - უვადოდ, საქართველოს მწერალთა კავშირის წევრი.
2003-2004 წწ. გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ,,სტუდენტთა და ასპირანტთა კავშირი“ – თავჯდომარე.
2013 წ. სემინარი - საუნივერსიტეტო მოწყობის საკითხები და უმაღლესი სასწავლებლების მართვა/ხელმძღვანელობა (განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, გუდაური, 30 ივნისი - 1 აგვისტო)
20011 წ. ტრენინგი - საგანმანათლებლო სისტემის მართვის საკითხები და სიახლეები (განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, თბილისი, 22-23 თებერვალი)
2009 წ. ,,ბრიჯის” ტრენინგი (BRIDGE PROJECT) - ორგანიზაციის სტრატეგიული განვითარების დაგეგმარება და მენეჯმენტი. (UNDP; IFES; გორი, 14-18 სექტემბერი)

სამსახურებრივი საქმიანობა:

2016 წლიდან - დღემდე გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი (კანცლერი).
2014 წლიდან - დღემდე გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.
2016 -2016 წწ. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი.
2014 -2016 წწ. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი (კანცლერი).
2011 – 2016 წწ. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი (კანცლერი).
2012-2014 წწ. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი.
2010-2012 წწ. გორის სასწავლო უნივერსიტეტის ქართული ლიტერატურის მასწავლებელი.
2010–2011 წწ. გორის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის უფროსი.
2010–2010 წწ გორის #3 საჯარო სკოლის დირექტორი.
2008–2010 წწ. №32 გორის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე.
2007-2008 წწ. №32 გორის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე.
2006-2007 წწ. №32 გორის საოლქო საარჩევნო კომისიის მდივანი.
2006-2006 წწ. №32 გორის საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრი.
2004–2006 წწ. ,,სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება“ – რაიონული კოორდინატორი.

 

სამეცნიერო შრომები და გამოქვეყნებები:

მონოგრაფია:

2016 წ. იების სევდა (გოდერძი ჩოხელის შემოქმედების ძირითადი ტენდენციები)

კვლევები:

 1. დასასრულისა და დასაწყისის ძიება მწერლის შემოქმედებაში (გიორგი სოსიაშვილის წიგნის - ,,წითელი უდაბნო”-ს მიხედვით) (გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, მეათე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია: გამოწვევები და პერსპექტივები“, 17-18 ნოემბერი, 2017)
 2. ,,წინ, სოლომონ დოდაშვილისაკენ (როსტომ ჩხეიძის ბიოგრაფიული რომანის მისიონერის შესახებ)’’ გაზეთი ,,ქართული სიტყვა’’, #42(408)2017, 25-31 ოქტომბერი, 2017 წ.
 3. თანამედროვე ქართულ ლიტერატურაში ასახული, ქართულ-ოსური ადამიანური ურთიერთობები რუსული პოლიტიკის მიღმა (გიორგი სოსიაშვილის მოთხრობების მიხედვით) კონფერენცია: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი. მესამე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „ქართულ-ოსური ურთიერთობები - ისტორია და თანამედროვეობა“, თბილისი, 13-15 ოქტომბერი, 2017 წელი.
 4. ,,About a Least Know Poem of Niko Samadashvili’’ - 2nd International Conference on History, Art, Literature & Culture in South Caucasus and Black Sea Region; HALC-2017, September 26-27, Tbilisi, Georgia, Abstrscts book, 2017, p. 62;
 5. მავთულხლართი - ახალი პრობლემა თანამედროვე ქართულ ლიტერატურაში (გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართული ენისა და ლიტერატურის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი, იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 14 ივნისი, 2017)
 6. ადამიანური განცდები ომისა და ოკუპაციის პირობებში, ქართული და მსოფლიო ლიტერატურის ერთიან კონტექსტში გააზრებით ( შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, პირველი საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: ,,ისტორია, ხელოვნება, ლიტერატურა და კულტურა შავი ზღვის რეგიონსა და სამხრეთ კავკასიაში” , 2017 წ., თბილისი, გვ. 167-174, კრებულის გვერდების რაოდენობა: 290, ISBN 978-9941-0-9998-4).
 7. ჰაჯი-უსუბის სავარაუდო პროტოტიპი აკაკი წერეთლის თანამედროვე საზოგადოებაში (გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, 2016 წლის 24 ივნისი)
 8. ადამიანური განცდები ომისა და ოკუპაციის პირობებში, ქართული და მსოფლიო ლიტერატურის ერთიან კონტექსტში გააზრებით (გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, მერვე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „განათლება XXI საუკუნეში, 13-14 ნოემბერი, 2015)
 9. დადებითი გმირის შესაძლო უარყოფითი რაკურსი აკაკის პოემის „გამზრდელი“ მაგალითზე (გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ოთარ ჩხეიძის სახელობის ქართული ენისა და ლიტერატურის კაბინეტი, აკაკი წერეთლისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, 20 ივნისი, 2015)
 10. მავთულხლართის ორი მხარე თანამედროვე ქართულ ლიტერატურაში (გიორგი სოსიაშვილის ორი მოთხრობის მიხედვით) (სტატია დაიბეჭდა: სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჟურნალში ,,გულანი” №17/2015, ახალციხე, საქართველო, გვ. 210-218, კრებულის გვერდების რაოდენობა: 268, ISSN 1987-6157).
 11. 2014 წ. - ,,ზოგიერთი საკითხი „წამებაი ყრმათა წმიდათაი რიცხვით ცხრათაის“ დაწერის თარიღის დაზუსტებისათვის” გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, (24 ივლისი), გორი, 2014 წ.
 12. ქრისტიანობასთან ბრძოლის გამოვლინებანი წარმართობასა და კომუნიზმში, ჰაგიოგრაფიისა და მეოცე საუკუნისქართული ლიტერატურის მაგალითზე (სტატია დაიბეჭდა: გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, მეშვიდე საერთაშორისო კონფერენცია: „განათლება, ეკონომიკა და მდგრადი განვითარება” 28-29 ნოემბერი, 2014, გორი, საქართველო, გვ. 624-629, კრებულის გვერდების რაოდენობა: 704, ISBN 978-9941-0-7894-1).
 13. 2014 წ. - Comperative analysis of the aspects of human relations according to the works of Prosper Merime and Goderdzi Chokheli, II International Conference "Development of Economics and Education" of Tajik State University of Commerce, p.p. 338-345 (ББК – 63.3.(точик) +67.99(2 точик) +65.9)
 14. 2013წ. - EDUCATIONAL ASPECTS OF POSTMODERN TENDENCIES RESEARCH IN MODERN LITERATURE (GEORGIA CASE). 5th annual International Conference on Education and New Learning Technologies. (EDULEARN13). International Association of Technology, Education and Development (IATED). Barcelona, Spain, 1st, 2nd and 3rd July, 2013 pp. 1819-1821 (ISBN: 978-84-616-3822-2). (ინგლისურ ენაზე)
 15. 2012წ. - „ცხოვრებისეული პასაჟების ინტერპრეტაცია, მწერლის შემოქმედებაში მისი ფსიქოლოგიური პორტრეტის სრულყოფისთვის (კ. გამსახურდია, ნ. დუმბაძე)“ გორის სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენციის შრომათა კრებული, #3, გორი, 2012 წ. გვ. 165-169 (ISSN 2233-3193);
 16. 2012 - Allegory as a Literatury Mode in the Works of the Georgian and Italian Writers (Comperative and Cognitive Analysis). International Academic Conference Science and Art. 29 October -1 November 2012, Roma. Published in the International Journal of Multidisciplinary Thought. 2012 Volume 02, Number 04, Copyright © 2012 UniversityPublications.net pp. 221-223 (ISSN: 1943-6114) (ინგლისურ ენაზე)
 17. 2012 - “Person” Without Borders and as a Sacrifice for Honour According to Prosper Mérimée and Goderdzi Chokheli. International Academic Conference Science and Art. International Journal of Multidisciplinary Thought. Volume 02, Number 04, Copyright © 2012 UniversityPublications.net 16-19 April, 2012, Paris, France, pp. 113-116 (ISSN: 2156-6992) (ინგლისურ ენაზე)
 18. 2012 - RESEARCH METHODOLOGY FOR PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF A WORK IN THE MODERN LEARNING PROCESS. 5th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI2012), International Association of Technology, Education and Development (IATED). Proceedings of ICERI2012 Conference, 19th-21st November 2012, Madrid, Spain, pp. 4822-4825, A4 (ISBN: 978-84-616-0763-1) (ინგლისურ ენაზე)
 19. 2011წ. – „მარადიული პრობლემების ხედვა თანამედროვე მოთხრობაში.“ გიორგი სოსიაშვილის მოთხრობის ,,გასვლა სხეულიდან“ მიხედვით. ჟურნალი „ ჩვენი უნივერსიტეტი“ #8 , 2011წ., დეკემბერი, გვ. 24-25 (ISSN 2233-3185);

მხატვრული ლიტერატურა:

2009წ. – „უახლესი ქართული პოეზიის ანთოლოგია“. ლექსები
2007წ - ,,წვიმის სურათი“ (პოეზია)
2003წ - ,,მთვლემარე განთიადი“ (პოეზია)

ენები:

ქართული (მშობლიური)
რუსული (კარგად)
ინგლისური (საშუალოდ)

 

ღონისძიებები იხილეთ ყველა

მეხუთე სამეცნიერო კონფერენცია

მიმდინარე წლის 22 თებერვალს გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა სტუდენტთა მეხუთე სამეცნიერო კონფერენცია: „ეკონომიკა და ბიზნესი: გამოწვევები და...

22 თებერვალი, 2024 სრულად ნახვა

შეხვედრა სტუდენტურ თვითმმართველობასა და წარჩინებულ სტუდენტებთან

მიმდინარე წლის 16 თებერვალს გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა შეხვედრა სტუდენტურ თვითმმართველობასა და წარჩინებულ სტუდენტებთან.

16 თებერვალი, 2024 სრულად ნახვა