ცვლილება სტრატეგიული განვითარების გეგმის დამტკიცების შესახებ

06 ივლისი, 2023

დადგენილება #6-29, "სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმის დამტკიცების შესახებ" აკადემიური საბჭოს 2020 წლის 28 მაისის N6-28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე