საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს სხდომა

27 ივნისი,2024

2024 წლის 27 ივნისს სსიპ გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს სხდომა. შეხვედრას ესწრებოდნენ: პროფესორი გიორგი სოსიაშვილი, პროფესორი ელდარ მამისთვალიშვილი, პროფესორი ოთარ ჯანელიძე, პროფესორი მურმან პაპაშვილი და ასოცირებული პროფესორი დავით ახლოური.
გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო სადისერატაციო საბჭოს თავმჯდომარედ არჩეულ იქნა ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ელდარ მამისთვალიშვილი, ხოლო სადისერატაციო საბჭოს მდივნად - ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ოთარ ჯანელიძე.
ამავე სხდომაზე დამტკიცდა ინსტრუქცია სსიპ-გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სადისერტაციო ნაშრომისა და სადისერტაციო ნაშრომის მაცნეს ტექნიკური მონაცემების შესახებ.

 

მიმაგრებული სურათები

კალენდარი

ღონისძიებები იხილეთ ყველა

პირველი გადაუდებელი დახმარების ტრენინგი

გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიისა და ფსიქოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამისა და ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის ინტეგრირებული...

01 ივლისი, 2024 სრულად ნახვა

საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს სხდომა

2024 წლის 27 ივნისს სსიპ გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს სხდომა. შეხვედრას ესწრებოდნენ: პროფესორი გიორგი სოსიაშვილი,...

27 ივნისი, 2024 სრულად ნახვა