ცვლილება ქართულ ენაში მომზადების და მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2023-2024 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადების განსაზღვრის შესახებ

14 ივნისი,2024

ბრძანება #1-36, "სსიპ-გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიური უმაღლესი, ქართულ ენაში მომზადების და მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2023-2024 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადების განსაზღვრის შესახებ" რექტორის 2023 წლის 24 აგვისტოს N1-55 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

კალენდარი

ღონისძიებები იხილეთ ყველა

პირველი გადაუდებელი დახმარების ტრენინგი

გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიისა და ფსიქოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამისა და ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის ინტეგრირებული...

01 ივლისი, 2024 სრულად ნახვა

საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს სხდომა

2024 წლის 27 ივნისს სსიპ გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს სხდომა. შეხვედრას ესწრებოდნენ: პროფესორი გიორგი სოსიაშვილი,...

27 ივნისი, 2024 სრულად ნახვა