ძირითადი პუბლიკაციები

 1. ცხინვალი-თეატრალური ცენტრი, ჟურნ. „ნობათი“, N1-2, 1998;
 2. ივანე მაჩაბელი და ცხინვალის თეატრალური ცხოვრება, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის შ. რუსთაველის სახელობის ლიტერატურის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია ივ. მაჩაბლის 100 წლისთავის გამო, ჟურნ. „ლიტერატურული ძიებანი“, XIX, გვ. 421, თბილისი 1998;
 3. გიორგი ლეონიძე და ცხინვალი, ჟურნ. „ქართლი“, N1, 1999;
 4. ცხინვალის ქართული გაზეთი უცხოელ მწერალთა შესახებ, ჟურნ. „კლდეკარი“, N2, 1999;
 5. მაჩაბლიანთ ღირსეული სტუმრები, ჟურნ. „ცისკარი“, N8, 1999;
 6. „თუ გინდა მშვენიერი ქართული ისწავლო...“, ჟურნ. „ბურჯი ეროვნებისა“, N7-8, 1999;
 7. ლიტერატურის საკითხები ცხინვალის ქართული გაზეთის ფურცლებზე, თსუ ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის (VIII) რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, 1999;
 8. ცხინვალის რეგიონის პრესა და ქართულ-ოსური ურთიერთიბის საკითხები, ცსუ I(IX) სამეცნიერო სესიის მოხსენებათა თეზისები, 2000;
 9. უმაღლესი სკოლის ისტორიისათვის ე.წ. სამხრეთ-ოსეთის ტერიტორიაზე, ცსუ II(X) სამეცნიერო სესიის მოხსენებათა თეზისები, 2001;
 10. ცხინვალის ქართული გაზეთი XX საუკუნის 90-იან წლებში, თსუ ჟურნ. ფაკულტეტის სამეცნ. შრომების კრებული „ჟურნალისტური ძიებანი“, 2001, N1;
 11. მასალები ქართულ-ოსური კულტურული ურთიერთობის ისტორიიდან, გსუ შრომების კრებული, 2001, N1;
 12. ცხინვალის თეატრალური ცხოვრების მტკივნეული პარადიგმები (XXს-ის 90-იან წლებში), ცსუ ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა I სამეცნიერო სესიის მოხსენებათა თეზისები, 2002;
 13. ეროვნული ჟურნალისტიკის პრობლემატიკა XXს-ის დამდეგის ცხინვალში, ცსუ III(XI) სამეცნიერო სესიის მოხსენებათა თეზისები, 2002;
 14. მხატვრული სიტყვის დიდოსტატი ცხინვალში, ცსუ ჟურნ. „ახალგაზრდა ჟურნალისტი“, N1, 2002;
 15. ცხინვალი _ ქართული კულტურული ურთიერთობის მნიშვნელოვანი კერა, ცსუ IV(XII) სამეცნიერო სესიის მოხსენებათა თეზისები, 2003;
 16. დიდი ცხინვალელი რაბინი, ცსუ ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა II სამეცნიერო სესიის მოხსენებათა თეზისები, 2003;
 17. ცხინვალური ქართულ-ებრაული ურთიერთობის პარადიგმები, ჟურნ. “ქართლი”, N3, 2003;
 18. ცხინვალის გაზეთის რედაქტორი, თსუ ჟურნ. ფაკულტეტის სამეცნ. შრომების კრებული „ჟურნალისტური ძიებანი“, 2004, N6;
 19. სასკოლო ცხოვრების ზოგიერთი საკითხისათვის ცხინვალის რეგიონში, სამეცნ. ალმ. „კავკასიის მაცნე“, 2005, N11;
 20. XX საუკუნის ცხინვალის სამეცნიერო ცხოვრების ერთი მნიშვნელოვანი მომენტის შესახებ, სამეცნ. ალმ. „კავკასიის მაცნე“, 2005, N11;
 21. The Press of Tskhinvali Region and the Problems of Georgian-Ossetic Relation, CAUCASOLOGY, # 9, Moscow, 2005;
 22. Своеобразие мирового наблюдения в исследовании грузино-осетинских литературно-культурных отношений в Цхинвали, КАВКАЗОВЕДЕНИЕ, Москва, № 9, 2005;
 23. ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა ერთი საგულისხმო მომენტის შესახებ, თსუ ჟურნ. ფაკულტეტის სამეცნ. შრომების კრებული „ჟურნალისტური ძიებანი“, 2006, N IX;
 24. ცხინვალის ქართული გაზეთის ისტორიისათვის, გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო შრომების კრებული, N3, 2006;
 25. მასალები უმაღლესი განათლების ისტორიიდან ე.წ. სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე, გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო შრომების კრებული, N3, 2006;
 26. ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა ერთი საგულისხმო მომენტის შესახებ, ცსუ V(XIII) სამეცნიერო სესიის მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, 2007;
 27. პროფესიული ეთიკა პირველი ჟურნალისტური ორგანიზაციის ჩანასახის მაგალითზე, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, გორის უნივერსიტეტის პირველი სამეცნიერო სესია, გორი 2008, გვ. 8;
 28. სატირული პუბლიცისტიკის ზოგიერთ ჟანრულ თავისებურებათა შესახებ, გორის უნივერსიტეტის პირველი საერთაშორისო კონფერენციის შრომების კრებული, 2008, გვ. 175;
 29. ოსური ჟურნალისტიკა და ქართულ-ოსური ურთიერთობანი, გორის უნივერსიტეტის მეორე საერთაშორისო კონფერენციის შრომების კრებული, 2009, გვ. 437;
 30. ქართულ-ებრაულ ურთიერთობათა ერთი საგულისხმო მომენტის შესახებ, გორის სასწავლო უნივერსიტეტის მესამე საერთაშორისო კონფერენცია, გორი 2010;
 31. ივანე მაჩაბლის ცხოვრების ერთი უცნობი დეტალის შესახებ, გორის სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, გორი 2011, #1;
 32. ილია ჭავჭავაძე ოსთა შესახებ, გორის სასწავლო უნივერსიტეტისა და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ ერთობლივად ჩატარებული, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა საუნივერსიტეტთა შორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური ურთიერთობები: წარსული, დღევანდელობა, მომავალი“, გორი 2011;
 33. ქართულ - ოსურ ლიტერატურულ -კულტურულ ურთიერთობათა ზოგიერთი საგულისხმო მომენტის შესახებ, მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია „ახალი ტრენდები განათლებაში: კვლევა და განვითარება“, გორის სასწავლო უნივერსიტეტი, გორი 2011; 
 34. ქართულ-დაღესტნურ ლინგვისტურ ურთიერთობათა ისტორიიდან (იბერიულ-კავკასიური ენების დაღესტნური ქვეჯგუფის ლაკურ-დარგუულ ენათა მკვლევარი პროფ. გენადი ბურჭულაძე), გორის სასწავლო უნივერსიტეტი არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი პროფესორ გენადი ბურჭულაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ერთობლივი სამეცნიერო კონფერენცია, გორი 2012;
 35. რეცენზიის ზოგიერთ ჟანრულ თავისებურებათა შესახებ ა(ა)იპ–გორის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული, 2012, N3; 
 36. FROM THE HISTORY OF THE GEORGIAN-TURKISH CULTURAL-EDUCATIONAL RELATIONS, GORI STATE TEACHING UNIVERSITY, INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY, The Scientific Conference ,,Georgian-Turkish Relations”, Gori, March 30, 2012; 
 37. ისტორიის მტკივნეული ფურცლები (ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა ზოგიერთი მნიშვნელოვანი ტენდენციის შესახებ) გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენციის შრომათა კრებული, თბილისი 2012-2013, #4;
 38. დავთ კასრაძე-მწერალი, საზოგადო მოღვაწე, ჟურნ. „ჩვენი უნივერსიტეტი“, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ყოველთვიური ჟურნალი, 2012, # 12;
 39. ბეჭდური მედიის ეფექტურობის წინაპირობები და მისი როლი კონფლიქტური რეგიონების გაშუქებისას, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, მეხუთე საერთაშორისო კონფერენცია: „განათლება და ინოვაცია“, 16-18 ნოემბერი, 2012, გორი;
 40. ТРАГИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ КАВКАЗА (2008Г.) НА СТРАНИЦАХ ЗАПАДНОЙ ПРЕССЫ, თსუ ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული „ჟურნალისტური ძიებანი“, 2012, #XIV;
 41. ANALYSIS AND DISCUSSION OF THE AMERICAN AND WEST PRESS ON TRAGIC EVENTS 2008 (RUSSIAN-GEORGIA ‘’WAR’’) Euro-American Conference for Academic Disciplines, held in Paris, France/International Journal of arts and sciences, USA (April 16, 2012), International Jounal of MULTIDISCIPLINARY THOUGHT, ISSN:2156-6992, 2012 Volume 02, Number 04;
 42. Educational Aspect of Georgian-italian Relations and Its Development Stages, International Conference For Academic Disciplines, Conference at the American University of Rome, Certificate issued in Rome, Italy (29 October – 1 november 2012), Journal of TEACHING AND EDUCATION, ISSN: 2165-6266, 2012 Volume 01, Number 07;
 43. Conflicts in Georgia: The analysis of Georgian-Ossetian relation from the point of view of international community, International Conference For Academic Disciplines, Convitto della Calza, Florence, Italy, 22-25 April 2013, International Journal of Multidisciplinary Thought, CD-ROM. ISSN: 2156-6992::3(2):61-65(2013) Copyright, 2013 by UniversityPublications.net, 2013 Volume 03, Number 02;
 44. ოსთა რელიგიური საკითხისათვის (XIX საუკუნის ზოგიერთი რუსული წყაროს მიხედვით) საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სალიტერატურო-სამეცნიერო ჟურნალი პარალელი, 2013, #5, გვ. 237;
 45. ქართულ-ოსური ურთიერთობები XX საუკუნის დამდეგის ცხინვალის რეგიონში, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენციის შრომათა კრებული, თბილისი 2013, N5;
 46. ქართულ-ოსური ურთიერთობები XX საუკუნის პირველ ათწლეულში, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სალიტერატურო-სამეცნიერო ჟურნალი პარალელი, 2014, #6, გვ. 125;
 47. სალიტერატურო ცხოვრება ცხინვალის რეგიონში XIX-XX საუკუნეების მიჯნაზე (რევაზ ფავლენიშვილი) გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენციის შრომათა კრებული, თბილისი 2014, #6, გვ. 32;
 48. ქართულ-ოსური ურთიერთობები XIX საუკუნის ათიან წლებში რუსული წყაროების მიხედვით გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ექვთიმე თაყაიშვილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომათა კრებული, თბილისი 2014, #5, გვ. 241;
 49. რუსი დიდგვაროვანი და სან დონატოს თავადი ელიმ დემიდოვი საქართველოში (RUSSIAN NOBLEMAN AND PRINCE OF SAN DONATO ELIM DEMIDOV IN GEORGIA) ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, II საერთაშორისო სიმპოზიუმის მოხსენებათა თეზისები, თბილისი 2013, გვ. 185, 334;
 50. ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა ლიტერატურულ-კულტურული და პოლიტიკური ასპექტები, მეექვსე საერთაშორისო კონფერენცია „განათლების თანამედროვე გამოწვევები“, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 15-16 ნოემბერი, 2013, გორი, საქართველო, 2014;
 51. EDUCATIONAL REFORMS IN GEOEGIA - CONTEMPORARY POINT OF VIEW OF GEORGIAN OSSETIAN RELATIONS BASED ON RUSSIAN WRITTEN SOURCES OF XIX-XX CENTURY, EDULEARN13 Proceedings, 5th International Conference on Education and New Learning Technologies, July 1st-3rd, 2013 — Barcelona, Spain, International Association of Technology, Education and Development (IATED), ISBN: 978-84-616-3822-2
 52. პერსონაჟთა ხატვის პოეტიკა მერაბ ელიოზიშვილის „ბებერი მეზურნეების“ მიხედვით, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომათა კრებული, თბილისი 2014, გვ. 108; 
 53. გორი XIX საუკუნის რუსულ წყაროებში (60-იანი წლების ჩათვლით), სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საქართველოს საისტორიო საზოგადოება (აფხაზეთის ორგანიზაცია), წელიწდეული, საისტორიო ძიებანი, XII, 2013-2015, გვ. 169;
 54. გორი XIX საუკუნის რუსულ წყაროებში (XIX საუკუნის მეორე ნახევარი), გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, 14 თებერვალი, 2014; 
 55. გორი XIX საუკუნის რუსულ წყაროებში (ქართველ ავტორთა რუსული გამოცემები), გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, 24 ივლისი, 2014, დაიბეჭდა გსსუ ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრის #8 შრომათა კრებულში, 2015, გვ. 44;
 56. გორი XIX საუკუნის რუსულენოვან პერიოდიკაში, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ქართული ენისა და ლიტერატურის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი, იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 13 ივნისი, 2014; 
 57. ნობელის პრემიის ლაურეატი ფრანგი მწერალი და საქართველო, მეექვსე საერთაშორისო კონფერენცია „განათლების თანამედროვე გამოწვევები“, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 15-16 ნოემბერი, 2013, გორი, საქართველო, 2014;
 58. უცხოელი მოგზაურები კავკასიაში (ფ. გროვი „სუსხიანი კავკასია“ , THE FROSTY CAUCASUS), პირველად გამოქვეყნდა წიგნში: ლიტერატურისა და კულტურის ისტორიის საკითხები, რედაქტორი პროფ. იოსებ ჭუმბურიძე, თბილისი 2015;
 59. THE EDUCATIONAL ASPECT OF RUSSIAN-SOUTH CAUCASIAN CONFLICTS AND REGULATION STRATEGIES, EDULEARN14, INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND NEW LEARNING TECHNOLOGIES, At the 6th International Conference on Education and New Learning Technologies held in Barcelona, Spain, 7th-9th Of July 2014. 
 60. О НЕКОТОРЫХ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ РУССКО-ГРУЗИНСКИХ ЛИТЕРАТУРНО-КУЛЬТУРНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ (XIX век. Период наместничества М. С. Воронцова), გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „განათლება, ეკონომიკა და მდგრადი განვითარება“, 28-29 ნოემბერი, 2014; შრომების კრებული 2015, გვ 556;
 61. ინტერვიუს მომზადების მეთოდიკა, განვითარების ეტაპები და გამოყენების საწყისი ეტაპები ქართულ მედიაში, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალი „გულანი“, # 16, ახალციხე 2015, გვ. 229;
 62. ჟურნალისტიკის საინფორმაციო ბუნება, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, 17 თებერვალი, 2015;
 63. რეპორტაჟის მომზადების მეთოდები და მისი, როგორც პუბლიცისტური ჟანრის განვითარების ეტაპები ქართულ მედიაში, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, 22 ივლისი, 2015, შრომების კრებული #10, გვ. 99; 
 64. ოსთა შეიარაღებული გამოსვლები შიდა ქართლში XX საუკუნის დამდეგის ქართული პრესის მასალების მიხედვით, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, მერვე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „განათლება XXI საუკუნეში“, 2015 წლის 13-14 ნოემბერი, შრომები კრებული, გვ. 409;
 65. ცხინვალი XIX საუკუნის რუსულ წერილობით წყაროებში, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი), საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ქართულ-ოსური ურთიერთობების განვითარების პერსპექტივები თანამედროვე ჭრილში“, 2015, 13-15 ოქტომბერი;
 66. რა არის ახალი ამბავი, „ჩვენი უნივერსიტეტი“, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ჟურნალი, 2015, #4-5, გვ. 47;
 67. ახალი ამბების აგების პრინციპები, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალი „გულანი“, # 18, ახალციხე 2015, გვ. 223;
 68. საზოგადოებასთან ურთიერთობის ძირითადი ფაქტორები, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, 2016 წლის 24 ივნისი, სამეცნიერო შრომების კრებული #11, 2017;
 69. INITIAL STEPS OF USING INTERVIEW IN GEORGIAN MEDIA. METHODS AND DEVELOPMENT STAGES OF ITS PREPARATION FROM POST SOVIET PRESS UNTIL PRESENT, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, მეცხრე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, „განათლების მენეჯმენტი: მიმდინარე გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები“, 2016 წლის 18-19 ნოემბერი, სამეცნიერო შრომების კრებული 2017;
 70. ცხინვალი XIX - XX საუკუნეების მიჯნაზე, ამავე პერიოდის ქართული პერიოდული გამოცემების მიხედვით, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სალიტერატურო-სამეცნიერო ჟურნალი პარალელი, 2016, N8, გვ. 123;
 71. ქართულ-ებრაულ ურთიერთობათა ისტორიიდან, „ჩვენი უნივერსიტეტი“, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ჟურნალი, 2016,N2-3, გვ. 24;
 72. რუსულ-ქართული ურთიერთობები და ქართველთა და ოსთა ერთობლივი ბრძოლა რუსული კოლონიალისტური პოლიტიკის წინააღმდეგ კავკასიაში, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი), II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა განვითარების პერსპექტივები: „ნართების ეპოსის კვლევის თანამედროვე პრინციპები და მეთოდოლოგია“, 2016, 13-15 ოქტომბერი, შრომების კრებული, გვ. 155;
 73. FROM THE HISTORY OF GEORGIAN-JEW RELATIONS (On the Activities of Georgian Jews Settled in Tskhinvali), SCIENTIFIC AXIS, FOUR MONTH INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL, ANKARA, 2016, 19 NUMBER, ISSN: 1309-5811;
 74. ახალი ამბების ყოველმხრივობა და პროპორციულობა, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, 2017 წლის 08 ივნისი;
 75. დეკანოზ იროდიონ ოქროპირიძის მისიონერული საქმიანობა საინგილოში, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ქართული ენისა და ლიტერატურის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი, იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 14 ივნისი, 2017; 
 76. რელიგიური ცხოვრება ცხინვალში და ქართულ-ოსური ურთიერთობები, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, მეათე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, „უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია: გამოწვევები და პერსპექტივები“, 2017 წლის 17-18 ნოემბერი;
 77. ჟურნალისტიკის ინტერაქტიური ბუნება დამისი, როგორც სახალხო ფორუმის, ძირითადი ფაქტორები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სალიტერატურო-სამეცნიერო ჟურნალი პარალელი, 2017, #9, გვ. 126;
 78. ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების მოღვაწეობა ცხინვალში, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა განვითარების პერსპექტივები: „ქართულ-ოსური ურთიერთობები - ისტორია და თანამედროვეობა“, 2017, 13-15 ოქტომბერი;
 79. Anti-Religious Campaign in Tskhinvali Region in the Beginning of the XX Century, HALC, 2 nd International Conference on History, Art, Literature & Culture in South Caucasus and Black Sea Region, 2017, Tbilisi, September 26-27;
 80. ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების ცხინვალის განყოფილების ხელმძღვანელის დეკანოზ იროდიონ ოქროპირიძის მისიონერული საქმიანობა საინგილოში/Missionary Activities in Saingilo Done by Arch-priest Irodion Okropiridze – the Head of Tskhinvali Branch of the Society for the Spreading of Literacy among Georgians, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია, სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი, გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება, მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია (ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა განვითარების პერსპექტივები; თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 100 წელი), 13-15 ოქტომბერი, 2018, გვ. 53;
 81. ANTI-RELIGIOUS CAMPAIGN OF SOVIET GOVERNMENT IN TSKHINVALI REGION (THE FIRST QUARTER OF XX CENTURY); გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, მეთერთმეტე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „განათლება და მეცნიერება XXI საუკუნეში: რეალობა, გამოწვევები, პერსპექტივები“, 16-17 ნოემბერი, 2018, გორი, საქართველო;
 82. ANTI-RELIGIOUS CAMPAIGN OF SOVIET GOVERNMENT IN TSKHINVALI REGION (THE FIRST QUARTER OF XX CENTURY) საბჭოთა ხელისუფლების ანტირელიგიური კამპანია ცხინვალის რეგიონში (XX საუკუნის პირველი მეოთხედი) (ნაშრომი ინგლისურ ენაზე); გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, მეთერთმეტე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „განათლება და მეცნიერება XXI საუკუნეში: რეალობა, გამოწვევები, პერსპექტივები“, 16-17  ნოემბერი,  2018, გორი, საქართველო;
 83. რელიგიური სიტუაცია XX საუკუნის დასაწყისის ცხინვალში, ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკის ივანე მაჩაბლისადმი მიძღვნილი XI საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 26-27 ოქტომბერი, 2019, ქუთაისი, საქართველო;
 84. ცხინვალი - საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პრესის ფურცლებზე (საგანმანათლებლო ასპექტი), ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი, გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება, მეხუთე საერთაშორისო კონფერენცია (ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა განვითარების პერსპექტივები), 13-15 ოქტომბერი, 2019, გვ. 88;
 85. ქართულ-ოსური ლიტერატურული ურთიერთობების ერთი ფურცელი, შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგადი და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის ინსტიტუტი, კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია, სჯანი (ყოველწლიური სამეცნიერო ჟურნალი ლიტერატურის თეორიასა და შედარებით ლიტერატურათმცოდნეობაში), 2019, 20/I, გვ. 283, (VABB-SHW, ERIH PLUS), ISSN 1512-2514;
 86. ცხინვალი - საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პრესის ფურცლებზე (ეკონომიკური ასპექტი), გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, მეთორთმეტე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „განათლებისა და მეცნიერების ინოვაციური განვითარება: მიმართულებები, პრობლემები, პერსპექტივები“, 15-16  ნოემბერი,  2019, გორი, საქართველო;
 87. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ ГРУЗИНО-ОСЕТИНСКОГО ЭТНИЧЕСКОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ В ПЕРВОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (İLK DEMOKRATİK CUMHURİYETİNDE GÜRCİSTAN-OSSETİN ETNİK ÇATIŞMASININ SOSYAL VE SİYASİ NOKTALARI / SCIOPOLITICAL LANDMARKS OF THE GEORGIA-OSSETIAN CONFRONTATIONS DURING THE PERIOD OF THE FIRST DEMOCRATIC REPUBLIC) ჟურნალი „KARADENİZ“ (BLACK SEA – ЧЁРНОЕ МОРЕ), Kış / Зима / Winter 2019 ▪ Yıl / Год / Year 11 ▪ Sayı / Номер / Issue 44, ÜÇ AYDA BİR YAYINLANAN ULUSLARARASI HAKEMLİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК / AN INTERNATIONAL QUARTERLY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE), ISSN: 1308-6200 - http://www.dergikaradeniz.com, ANKARA, hayrettinivgin@gmail.com. This journal is indexed by International Sciencetific Indexing (ISI Databese), Index Copernicus (ICI World of Journals), ULAKBİM TR Dizin, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Google Scholar.  ISI - Impact Factor : 0.934 (2018-2019);  ICV (Index Copernicus Value) 2018 = 81.27;

ღონისძიებები იხილეთ ყველა

ადამიანის უფლებების სამართლის საუნივერსიტეტო კვირეული 2022

2022 წლის 2 დეკემბერს, გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა ადამიანის უფლებების სამართლის საუნივერსიტეტო კვირეულის გახსნა, რომელიც საქართველოს 15...

02 დეკემბერი, 2022 სრულად ნახვა

კონკურსი სტიპენდიების მოსაპოვებლად

ცხადდება კონკურსი გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის საფეხურის მესამე, მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე სემესტრის სტუდენტებისთვის ევროკომისიის მიერ...

01 დეკემბერი, 2022 სრულად ნახვა