პუბლიკაციები

 

სახელწოდება გამომცემლობა/
ჟურნალი 
თარიღი აღწერა 
1 სამაჩაბლოს ისტორია    2005  მონოგრაფია
2 პატარა ლიახვის ხეობის ისტორიიდან (სოფელი ქორდი)   2006  მონოგრაფია
3 ვანათის ისტორიიდან   2006  მონოგრაფია
4 ძიებანი  ზენიტი 2007  მონოგრაფია
5 გერმანელი მოგზაურები ოსების შესახებ  უნივერსალი 2007  მონოგრაფია
6 საქართველოს წარჩინებულ გვართა ისტორიიდან  უნივერსალი 2009  მონოგრაფია
7 დიცის ისტორია  უნივერსალი 2010  მონოგრაფია
8 ნარკვევები ლიახვის ხეობის ისტორიიდან  უნივერსალი 2011  მონოგრაფია
9 ნარკვევები შიდა ქართლის ისტორიიდან  უნივერსალი 2011  მონოგრაფია
10 საბჭოთა ხელისუფლების ანტირელიგიური პოლიტიკა შიდა ქართლში (XX საუკუნის 20–იან წლებში)   არტჰაუზი  2013   მონოგრაფია
11 შიდა ქართლის ისტორიის საკითხები    უნივერსალი  2013  მონოგრაფია
12 იდა პფაიფერის მოგზაურობა კავკასიაში  არტჰაუზი   2013  მონოგრაფია
13 მართლმადიდებელი ეკლესია და რელიგიური უმცირესობანი შიდა ქართლში XX საუკუნის პირველ მეოთხედში    2014  მონოგრაფია 
14 აბრაჰამ ვალენტინ უილიამს ჯეკსონის ცნობები საქართველოს შესახებ უნივერსალი  2014  მონოგრაფია 
15 ცხინვალი და ახალგორი, უცხოური წყაროების მიხედვით   2015  მონოგრაფია 
16 რობერტ კერ პორტერი და მისი ცნობები საქართველოს შესახებ   უნივერსალი 2015  მონოგრაფია 
17 დიცის წარწერები უნივერსალი 2017 მონოგრაფია 
18 სრულიად საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქი კირიონ II ეგზარქოს ვლადიმირის შიდა ქართლში მოგზაურობის შესახებ   გორის უნივერსიტეტის გამომცემლობა  2019  მონოგრაფია
19 საქართველოში ეპიდემიების გავრცელების ისტორიიდან  გორის უნივერსიტეტის გამომცემლობა  2020 მონოგრაფია
20 European Retrospective on the Georgian History გორის უნივერსიტეტის გამომცემლობა  2020 მონოგრაფია
21 სამაჩაბლოს ისტორია -„შიდა ქართლის ოკუპირებული ტერიტორიების ისტორიული რეპრეზენტაცია (დიდი ლაიხვის ხეობა)“ გამომცემლობა კოლორი 2021 მონოგრაფია
22 არბო, პარიზი, ლიმა; გამომცემლობა: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა; 2022 მონოგრაფია

 

1 სამაჩაბლოს სოციალური ურთიერთობის ისტორიიდან (გლეხები)  საისტორიო ალმანახი ,,კლიო“  2003  სტატია  
2 მაჩაბელთა სათავადო სახლის ისტორიიდან გორის უნივერსიტეტის შრომათა კრებული, ისტორიის სერია, # 3  2005 სტატია 
3 სამაჩაბლოს ეკონომიკური ისტორიიდან „კლიო“  2005   სტატია
4 ლეკიანობა და სამაჩაბლო   გორის უნივერსიტეტის შრომათა კრებული 2005  სტატია
5 ლევან ბატონიშვილის აჯანყება და სამაჩაბლო   ისტორიის სერია, # 3 „კლიო“  2005  სტატია
6 უცნობი დოკუმენტი არბოს შესახებ  გორის მცირე აკადემიის შრომათა კრებული  2006  სტატია
7 სოფელ ვანათის მდებარეობის საკითხისათვის  გორის მცირე აკადემიის შრომათა კრებული  2006  სტატია
8 გზები პატარა ლიახვის ხეობაში   "აღმოსავლეთი და კავკასია“  2007  სტატია
9 ედუარდ აიხვალდი ოსების შესახებ   ,,მესხეთი“  2007  სტატია
10 იაკობ რაინეგსი ოსთა რელიგიური ცხოვრების შესახებ   გორის სახ. უნივერსიტეტის შრომები №3  2007  სტატია
11 ქართულ-ოსური ურთიერთობის ისტორიიდან  გორის უნივერსიტეტის I საერთაშორისო კონფერენცია შრომათა კრებული  2008  სტატია
12 ერედვის ისტორიიდან   გორის უნივერსიტეტის III    საერთაშორისო კონფერენციის შრომათა კრებული  2010  სტატია
13 ახალგორის მოსახლეობა XIX საუკუნის  პირველ მეოთხედში  გორის უნიერსიტეტის  III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის  შრომათა კრებული  2010  სტატია
14 Из истории  религиозиой жизни Осетин  Археолоия, етнология фолъклористика Кавказа  2010  სტატია
15 არბოს წმინდა გიორგის ხატის ისტორიიდან   გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ცენტრის შრომათა კრებული №2  2011  სტატია
16 ქართულ-ოსური კოალიციის შექმნის ცდა რუსული ხელისუფლების წინააღმდეგ   გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ცენტრის შრომათა კრებული №1  2011  სტატია
17 Хозяиственная деятелностъ Осетин в Грузин (XVII-XIX) в.в.)  Археолоия, етнология фолъклористика Кавказа  2011  სტატია
18 თავხელიძე-მაჩაბლების ურთიერთობა იერუსალიმის ქართულ სავანეებთან  გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ცენტრის შრომათა კრებული №3  2012  სტატია
19 French Traveler Jaques Gamba on  Russian –Georgian  Relations in the I Quarter of The XIX Century Euro-American academic conference, IJAS, Paris, April 16, 2012  2012  სტატია
20 NEW VISION  OF THE CRITICAL ANALYSIS OF THE RUSSIA-GEORGIA  RELATIONS ACORDING TO THE FACTS  BY GERMAN TRAVELER  JOHANN ANTON  GULDENSTADT (1775-1777)  International Conference, “Arts and Science” conference proceedings, IJAS, Rome  2012  სტატია
21 Educational Aspects of Critical Point of View of European Travelers about Russian-Georgian Relations International Conference Education, Research and Innovation proceedings, ICERI 2012, Madrid, Spain 2012 სტატია
22 ერეკლე მეორე და ქართულ-ოსური ურთიერთობის საკითხი   ქართველოლოგიის აქტუალური საკითხები, თბ., 2012.  2012  სტატია
23 სიმონ ჯანაშიას შიდა ქართლში მოღვაწეობის უცნობი დეტალები   გორის სახელმწიფო  უნივრსიტეტის ისტორიის ცენტრის  შრომათა კრებული, №12  2012  სტატია
24 ქართულ-ოსური ურთიერთობა მეოცე საუკუნის პირველ მეოთხედში უცნობი დოკუმენტების მიხედვით  გორის უნივრსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომათა კრებული  2012  სტატია
25 ივანე ჯავახიშვილის ცხოვრების უცნობი ფურცლები   ,,ანალები“  2012  სტატია
26 სოფელ დიცის სიძველეები და რელიგიური ცხოვრება გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ცენტრის შრომათა კრებული № 4   2012  სტატია
27 სოფელი გერი და გერისთობის დღესასწაული  პროფ. ლ. მელაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, გორის უნივერსიტეტის კონფერენციის მასალები  2012  სტატია
28 ცხინვალი  1728 წლის “თბილისის ვილაიეთის დიდი დავთრის” მიხედვით  გორის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის კონფერენცია ,,ქართულ-თურქული ურთიერთობები“ კონფერენციის მასალები  2012  სტატია
29 შიდა ქართლის ზოგიერთი ტოპონიმის შესახებ  პროფ. გ. ბურჭულაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის კრებული  2012  სტატია
30 საქართველოს წარჩინებულ გვართა ისტორიიდან გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  III საერთაშორისო კონფერენციის მასალები  2012  სტატია
31 სოფელ ბელოთის ისტორიიდან  გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  და სოხუმის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთობლივ სამეცნიერო კონფერენციის მასალები   2012  სტატია
32 კათოლიკური ეკლესია შიდა ქართლში ბოლშევიკური რეპრესიების პერიოდში  აკად. მარიამ ლორთქიფანიძის  დაბადებიდან 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები  2013  სტატია
33 ნიქოზის ეპარქიის ურთიერთობა იერუსალიმის ქართულ ჯვრის მონასტერთან   ზ. პაპასკირის დაბადებიდან 60-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი შრომათა კრებული  2013  სტატია
34 გერმანელი მოგზაური ოგიუსტ ფაქსტჰაუზენი რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის შესახებ  გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიისა და არქეოლოგიის  ცენტრის შრომათა კრებული №5  2013  სტატია
35 EDUCATIONAL ASPECT OF THE „RED TERROR” AGAINST RELIGIOUS CONFESSION EXITING IN GEORGIA International Conference on Education and Learning  technologies, Barcelona, 2013, EDULEARN Abstracts – ISBN 978-84-616-3823-9  2013  სტატია
36 რობერტ კერ პორტერი ცნობები ალექსანდრე ბატონიშვილის მოღვაწეობის შესახებ  ,,ქუთაისური საუბრები“  2013  სტატია
37 ცხინვალი და ახალგორი უცხოური წყაროების მიხედვით(იბეჭდება ექვთიმე თაყაიშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილ შრომათა კრებულში)   გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიისა და არქეოლოგიის  ცენტრის შრომათა კრებული №VII  2013  სტატია
38 ახალგორი „1728 წლის თბილისის ვილეიეთის დიდი დავთრის“ მიხედვით   გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონფრენცია ,,ქართულ-თურქული ურთიერთობები“, კონფერენციის მასალები  2014  სტატია
39 რელიგიური უმცირესობანი შიდა ქართლში  XX საუკუნის I მეოთედში საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომათა კრებულში)  ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის  ინსტიტუტის შრომათა კრებული ტ. VII  2014  სტატია
40 Russian Colonial Politics in Georgia by German Traveler Moritz Wagner in the 1st half of the XIX century EDULEARN14 Proceedings, 2014 – IATED International Scientific on Education, Barcelona 2014 სტატია
41 რუსეთ–საქართველოს ურთიერთობა მეცხრამეტე საუკუნის მეორე ნახევარში ფრანგი მოგზაურის ბარონ დე ბაის ცნობების მიხედვით  გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის VI საერთაშორისო კონფერენციის შრომათა კრებული  2014  სტატია
42 მართლმადიდებელი ეკლესია შიდა ქართლში XX საუკუნის I მეოთხედში   გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიისა და არქეოლოგიის  სასწავლო სამეცნიერო ცენტრის შრომათა კრებული №VII  2014  სტატია
43 აბრაჰამ ვალენტინ უილიმს ჯეკსონი ცნობები თბილისის შესახებ  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ,,მაცნე“  2014  სტატია
44 აბრაჰამ ვალენტინ უილიმს ჯეკსონის ცნობები საქართველოს შესახებ   გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიისა და არქეოლოგიის  სასწავლო სამეცნიერო ცენტრის შრომათა კრებული №VII  2014   სტატია
45 The Religious conditions of the Jewish people in the Georgia region in the first quarter of the 20th century (during the period of repression);

Occasional Papers on Religion in Eastern Europe (OPREE): Vol. 37: Iss. 5, Article 4.
Available at:
http://digitalcommons.georgefox.edu/ree/vol34/iss3/2/

 2014  სტატია
46 ვირშას მონასტერი და ვირშელთა საგვარეულო  გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიისა და არქეოლოგიის  სასწავლო სამეცნიერო ცენტრის შრომათა კრებული №VII  2014  სტატია
47 აბრაჰამ ვალენტინ უილიამს ჯეკსონის ცნობები თბილისელი იეზიდების შესახებ პროფ. ელდარ მამისთვალიშვილის დაბადებიდან 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი შრომათა კრებული  2014  სტატია
48 რუსეთის პოლიტიკა კავკასიაში იდა პფაიფერის ცნობების მიხედვით  გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის VII საერთაშორისო  კონფერენციის მასალები  2014  სტატია
49 იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის და სინას მთის მამულები ლიახვის ხეობაში  გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიისა და არქეოლოგიის  სასწავლო სამეცნიერო ცენტრის შრომათა კრებული №VIII  2014  სტატია
50 სამაჩაბლო „ოსმალობის“ პერიოდში  გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის III კონფერენცია ქართულ-თურქული ურთიერთობები, კონფერენციის მასალები  2014  სტატია
51 იდა (ლაურა) პფაიფერის კავკასიაში მოგზაურობის დღიური, როგორც საისტორიო წყარო „ქართული წყაროთმცოდნეობა“, ტ.XV-XVI 2014 სტატია
52 1432 წლის თირის მონასტრის სიგელი და თავხელისძეთა საგვარეულო.  ,,ანალები”  2015  სტატია
53 რობერტ კერ პორტერის საქართველოში მოგზაურობის დღიური, როგორც საისტორიო წყარო  ქართულ-წყაროთმცოდნეობა  2015  სტატია
54 ლიახვის ხეობის ნასოფლარები  გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ისტორიისა და არქეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის შრომათა კრებული N IX  2015

 სტატია

55 სიმონ ჯანაშიას შიდა ქართლში მოღვაწეობის უცნობი დეტალები  ,,ისტორიანი“  2015  სტატია
56 სინას მონასტერი და სოფელი მეღვრეკისი  ,,გულანი“  2015  სტატია
57 თირის მონასტრის 1432 წლის სიგელი, ლიახვის ხეობის ტოპონიმის შესახებ  ,,გულანი“  2015  სტატია
58 დიპლომატი, მხატვარი და მოგზაური რობერტ კერ პორტერი საქართველოში  ,,ქართული დიპლომატია“  2015  სტატია
59 რობერტ კერ პორტერის ცნობები თბილისის შესახებ  მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე  2015  სტატია
60  Путешествие Йда Пфайфера по Кавказу  Yeni Turkiye 71  2015  სტატია
61 რუსეთის პოლიტიკა საქართველოში XIX  საუკუნის  I მეოთხედში ინგლისელი მოგზაურის რობერტ კერ პორტერის ცნობების მიხედვით გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის VII საერთაშორისო კონფერენციის შრომათა კრებული 2015 სტატია
62 ლიახვის ხეობის ზოგიერთი ნასოფლარის შესახებ ონომასტიკური კრებული 2015 სტატია
63 კახთა მეფეები და მცხეთის ქადაგები "ანალები" 2016 სტატია
64 საკათალიკოსო მამულები პატარა ლიახვის ხეობაში გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრი, შრომათა კრებული №11 2016 სტატია
65 მაჩაბლების ბრძოლა ცარიზმის კოლონიური პოლიტიკის წინააღმდეგ ( XIX საუკუნის  I ნახევარი) გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრი, შრომათა კრებული №12 2016 სტატია
66 ასომთავრული წარწერები სოფელ დიციდან გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრი, შრომათა კრებული №13 2016 სტატია
67 კათოლიკოსის სამოურავოები პატარა ლიახვის ხეობაში გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრი, შრომათა კრებული №14 2016 სტატია
68 RELATIONS OF GEORGIAN NOBLES (TAVKHELIDZE – MACHABEL) WITH GEORGIAN MONASTERIES IN JERUSALEM  BILIMSEL EKSEN SCIENTIFIC AXIS – HAУЧНЫЙ МЕРИДИАН FOUR MONTH INTERNATIONAL PEER – REVIEWED JOURNAL ISSN: 1309-5811 2016 სტატია
69 ASOMTAVRULI INSCRIPTIONS ON DITSI SAINT MARY VIRGIN CHUCH NEAR THE RUSSIAN OCCUPATIONAL LINE  PRO GEORGIA  JOURNAL OF KARTVELOLOGIACAL STUDIES 2016 სტატია
70 „ოსმალობა და პატარა ლიახვის ხეობა“

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი ქართულ-თურქული სამეცნიერო კონფერენცია

2016 სტატია
71 ეპიტაფიები სოფელ დიციდან 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტი, შრომები, XI

2016 სტატია
72 დიცის ღვთისმშობლის ტაძრის ასომთავრული წარწერები საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ისტორიის, არქეოლოგიის და ხელოვნების სერია, N 2 2016 სტატია
73 დიცის ღვთისმშობლის ტაძრის ასომთავრული წარწერები და ტბელთა ფეოდალური საგვარეულო   გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მე-9 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 2017 სტატია
74 დიცის ტაძრის ასომთავრული წარწერები ჟურნალი „ისტორიანი“,  N 2 (74) 2017 სტატია
75 შიდა ქართლის ლაპიდარული წარწერები და ტბელთა საგვარეულო ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის შრომათა კრებული 2017 სტატია
76 სამოხელეო ტერმინები შიდა ქართლის ლაპიდარულ წარწერებში დავით აღმაშენებლისადმი მიძღვნილი IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 2017 სტატია
77 Russian Colonial Politics in Georgia according to the European Travelers (XVIII XIX) Academic Scientific Conference HISTORY, ART, LITERATURE and CULTURE IN BLACK SEA REGION and SOUTH CAUCASUS (HALC-2016) proceedings, organized at International Black Sea University 2017 სტატია
78 საქართველოს საპატრიარქო და სოფელი ქორდი  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ. უნივერსიტეტის ისტორიის ინსტიტუტის შრომები # XII, აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძე, 90, თბ., 2017. 2017 სტატია
79 ვატიკანის დელეგატის უცნობი წერილი ბოლშევიკებს „ისტორიანი“ N 8/80 2017 სტატია
80 THE OPPRESSION OF THE GEORGIAN POPULATION IN TSKHINVALI REGION DURING THE FIRST YEARS OF SOVIET OCCUPATION Pro Georgia Journal of Kartvelological Studies 2017 სტატია
81 The Orthodox Church and Religious Minorities in Shida Kartli Region in Georgia in the First Quarter of the Twentieth Century

Occasional Papers on Religion in Eastern Europe (OPREE): Vol. 37: Iss. 5, Article 4.
Available at: http://digitalcommons.georgefox.edu/ree/vol37/iss5/4

 2017  სტატია
82 სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის შექმნის ისტორიიდან (ლიახვის ხეობის მოსახლეობის პროტესტი საბჭოთა ხელისუფლების მიმართ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის შემადგენლობაში შესვლასთან დაკავშირებით)

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მე-10 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

2017 სტატია
83 АРМЯНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В ГОРИ В ПЕРВЫЕ СОВЕТСКИЕ ГОДЫ

“Banber”- Bulletin of Yerevan university, SOCIAL SCIENCES, ARMENIAN STUDIES

2017 სტატია
84 ათონის ვატოპედის ბერძნული მონასტრის მეტოქი და მამულები პატარა ლიახვის ხეობაში

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, არქეოლოგიის, ეთნოლოგიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია, N 2

2017 სტატია
 85 გედევანიშვილები - კათალიკოსის ჯარის სარდლები და მოურავები

„ანალები“, N 13

2017 სტატია
86 პატარა ლიახვის ხეობა (ისტორიულ-გოგრაფიული მიმოხილვა)

„ქართველური მემკვიდრეობა“ XXI - 2017

2017 სტატია
87 ოსების ენა და კულტურა საქართველოში (წარსული და დღევანდელობა)

ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები, VI

2017 სტატია
88 „საოსო გზის“ განმარტებისთვის ქართულ დოკუმენტურ წყაროებში

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქართულ-ოსური ურთიერთობებისადმი მიძღვნილი III საერთაშორისო კონფერენციის მასალები

2018 სტატია
89 ფავლენიშვილების ურთიერთობები იერუსალიმის ჯვრის მონასტერთან

ივანე ვავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული N 12

2018 სტატია
90 მაჩაბლების ურთიერთობა ჩრდილოეთ კავკასიასთან (ჩერქეზები, დაღესტნელები, ოსები)

,,ქართული დიპლომატია“ N18, 2018

2018 სტატია
91 Territories owned in Georgia by the Mount Athos (Vatopedi) Monastery (In the Russian occupied territories, in Liakhvi Gorge)

Pro Georgia Journal of Kartvelological Studies, University of Warsaw, vol. 28

2018 სტატია
92 The Oppression of Georgian Population in Tskhinvali Region During the First Years of Soviet Occupation

Academic Scientific Conference HISTORY, ART, LITERATURE and CULTURE IN BLACK SEA REGION and SOUTH CAUCASUS (HALC-2016) proceedings, organized at International Black Sea University

2018 სტატია
93 ლიახვის ხეობა მავთულხლართს მიღმა

„ისტორიანი“ N 8/92

2018 სტატია
94 თურქული წყაროები ორი ქართული ქალაქის (ცხინვალი, ახალგორი) შესახებ

II საერთშორისო სიმპოზიუმი, "ქართულ-თურქული ურთიერთობები", მასალები

2018 სტატია
95 პატარა ლიახვის ხეობაში გავრცელებული ჰიდრონიმები (საკითხის შესწავლისათვის)

„ანალები“, N 14

2018 სტატია
96 ფავლენიშვილების დაპირისპირება ნიქოზელ ეპისკოპოსებთან (XVIII საუკუნის მეორე ნახევარი)

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული N XIV

2018 სტატია
97 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად ოკუპირებული ქართული სოფლები დიდ და პატარა ლიახვის ხეობებში "ოსმალობის" პერიოდში

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის და თურქეთის საისტორიო საზოგადოების მიერ ორგანიზებული  ქართულ-თურქული საერთაშორისო სიმპოზიუმი

2018 სტატია
98 შიდა ქართლში ოსთა სამოურავოების საკითხისათვის

მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია „ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა განვითარების პერსპექტივები“, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2018 სტატია
99 სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ისტორიიდან (ლიახვის ხეობის მოსახლეობის პროტესტი საბჭოთა ხელისუფლებიოს მიმართ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის შემადგენლობაში შესვლასთან დაკავშირებით)

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრი, შრომათა კრებული №16

2019 სტატია
100 პეტრიწონის მონასტერი და სოფელი ერგნეთი

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრი, შრომათა კრებული №17

2019 სტატია
101 ლიახვის ხეობა კოლონიური ძალმომრეობა წინააღმდეგ

„ისტორიანი“ N 6

2019 სტატია
102 Petritsoni Monastery Lands in Liakhvi Gorge

Pro Georgia Journal of Kartvelological Studies, University of Warsaw, vol. 29

2019 სტატია
103 ჟურულთა საგვარეულოს ისტორიიდან პროფესორ ელდარ მამისთვალიშვილის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია 2019 სტატია
104 ეგზარქოსი ვლადიმერი და საქართველო

როინ მეტრეველი 80

2019 სტატია
105 ვინ იყო გენერალი ილია მაკარაშვილი

"ისტორიანი" N1(109)

2019 სტატია
106 ფავლენიშვილთა წარმომავლობის საკითხისათვის

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული N XV

2019 სტატია
107 ბერძენი სასულიერო მოღვაწენი შიდა ქართლში

საქართველოს ეროვნული აკადემიის მაცნე N2

2019 სტატია
108 Political repressions in Georgia during the I Quarter of the XX Century

An international Quarterly Journal of Social Science "Black Sea" , Issue 44

2019 სტატია
109 ოსთა სასამართლეობი დიდი და პატარა ლიახვის ხეობებში (XIX საუკუნის დასაწყისი)

V საერთაშორისო კონფერენცია ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა განვითარების პერსპექტივები

2019 სტატია
110

ბოლშევიკური ორპირობით ივანე ჯავახიშვილის წინააღმდეგ

ჟურნალი ისტორიანი N2(110)

2020 სტატია
111

სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქ კირიონ II-ისა და რუსეთის ეგზარქოს ვლადიმერ ბოგოიავლენსკის ურთიერთობის ერთი ეპიზოდის შესახებ

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრი, შრომათა კრებული №18

2020 სტატია
112

ანტირუსული გამოსვლების ერთი ეპიზოდი ლიახვის ხეობაში XIX საუკუნის დასაწყისი (ბარბარე ლაფაჩი)

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრი, შრომათა კრებული №19

2020 სტატია
113

პირველი რესპუბლიკა. არისტოკრატთა შთამომავლები დამოუკიდებლობის სამსახურში-დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი ფინანსთა მინისტრის, გიორგი ჟურულის ოჯახი და სოფელი არბო

ჟურნალი "ისტორიანი" N 5 (113)

2020 სტატია
114

სოფელი არბოს ისტორიიდან

საქართველოს საპატრიარქოს სოფლების შემსწავლელი სამეცნიერო ცენტრის მასალები საქართველოს სოფლების ისტორიისათვის (სამეცნიერო სტატიების კრებული)

2020 სტატია
115

"შავი ჭირის" ეპიდემია და შიდა ქართლი

ჟურნალი "ანალები". N 16. 2020 სტატია
116

Georgian-Ossetian Relations and Samachablo

HISTORY, ARCHAEOLOGY, ETHNOLOGY.
ISSN 2449-285X. Available at: <http://sciencejournals.ge/index.php/HAE/article/view/86>.

2020 სტატია
117 Bolshevik Repressions against the Catholicos-Patriarch of Georgia Christophorus III (1927-1932)

Pro Georgia Journal of Kartvelological Studies, University of Warsaw, vol. 30

2020 სტატია
118 საქართველოში გავრცელებული ეპიდემიები და ქრისტიანული ეკლესია

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. XVI
თბილისი. 2020

2020  სტატია 
119  იოსებ სტალინის წინაპრები და სოფელი გერი   ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ოსური ენისა და კულტურის ცენტრის მიერ ორგანიზებული VI საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა განვითარების პერსპექტივები“, სამეცნიერო შრომათა კრებული; 2020   სტატია 
120  ბრიტანელი მოგზაურების ჩარლზ ლეონარდ ირბის და კეიმს მანგელსის ცნობები თურქეთში ტყვედ გაყიდული ქართველების შესახებ (XIX საუკუნის I მეოთხედი) 

III საერთაშორისო სიმპოზიუმზე „ქართულ-თურქული ურთიერთობები (ახალ და უახლეს პერიოდში ქართულ-თურქული ურთიერთობები)

 
2020   სტატია 
121  ცხინვალში დაბრუნების პირველი ნაბიჯები   საქართველოს ემცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე N 1 2020  სტატია  
122 აბრაჰამ ვალენტინ ჯეკსონი საქართველოში ჟურნალი ისტორიანი, N 7 2020 სტატია 
123 საქართველოში „შავი ჭირის“ გავრცელების ისტორიიდან ქართული წყაროთმცოდნეობა, N XXII 2020 სტატია 
124 ქრისტეს ლახვარი და შავი ჭირის ეპიდემია

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემიის მაცნე N2

2020 სტატია
125 POPULATION OF THE OCCUPIED TERRITORY OF SAMACHABLO IN THE MIDDLE AGES

An international Quarterly Journal of Social Science "Black Sea" , Issue 44, Volume 1 - Issue 50 - Jun 22, 2021
https://dergipark.org.tr/en/pub/kdeniz/issue/61277/947480

2021 სტატია
126 სოფელი გერი და გერის წმინდა გიორგის ტაძარი საქართველოს საპატრიარქოს სოფლების შემსწავლელი სამეცნიერო ცენტრის მასალები საქართველოს სოფლების ისტორიისათვის (სამეცნიერო სტატიების კრებული) 2021 სტატია
127 რუსეთის კოლონიური პოლიტიკა და სამაჩაბლო

HISTORY, ARCHAEOLOGY, ETHNOLOGY.
ISSN 2449-285X. Available at: http://www.sciencejournals.ge/index.php/HAE/article/view/131/100

2021 სტატია
128 საქართველოში „შავი ჭირის“ გავრცელების ისტორიიდან Pro Georgia Journal of Kartvelological Studies, University of Warsaw, vol. 31 2021 სტატია
129 რატომ გეგმავდა რუსეთი ოსთა გადასახლებას შიდა ქართლის მთიანეთიდან ჟურნალი ისტორიანი N 3(120) 2021 სტატია
130 ხვითის ისტორიიდან

HISTORY, ARCHAEOLOGY, ETHNOLOGY

ISSN 2449-285X. Available at: http://www.sciencejournals.ge/index.php/HAE/article/view/177/143 

2021 სტატია
131 ნიქოზის ისტორიიდან

HISTORY, ARCHAEOLOGY, ETHNOLOGY.
ISSN 2449-285X. Available at: http://www.sciencejournals.ge/index.php/HAE/article/view/177/143

2021 სტატია
132 სრულიად საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქის ქრისტეფორე ციცქიშვილის ცხოვრების უცნობი ფურცლები

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის
შრომები
http://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/176-shromebi-17.html

2021 სტატია
133 დურმიშხან ჟურული და ქართული საზოგადოება (XIX საუკუნის II ნახევარი - XX საუკუნის დასაწყისი)“ საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი „ქართველური მეკვიდრეობა“ XXV-ე ნომერი - http://ejournals.atsu.ge/Kartvelology/index.php?dir=inc&page=Editors&lng=Ge#cont  2021 სტატია
134 გენერალ ილია მაქარაშვილი და მისი შთამომავლები პერუსა და საფრანგეთში

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემიის მაცნე N1

2021 სტატია
135 კათოლიკე მისიონერები და საქართველოში გავრცელებული პანდემიები

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემიის ჟურნალი „ქართული დიპლომატია“ N 19

2021 სტატია
136 „ვეფხისტყაოსნის“ გერმანულ ენაზე მთარგმნელი მარიამ პრიტვიცი და ჟურულების ოჯახი

ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ოსური ენისა და კულტურის ცენტრის მიერ ორგანიზებული VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა განვითარების პერსპექტივები“

2022 სტატია
137 Historical-Geographical Overview of the territories occupied after 2008 Russo-Georgian War

Black Sea Journal of Public and Social Science (BSJ Pub Soc Sci)
https://dergipark.org.tr/en/pub/bssocialscience/issue/66062/1010852

2022 სტატია
138 Occupied Patara Likahvi Gorge

HISTORY, ARCHAEOLOGY, ETHNOLOGY.
ISSN 2449-285X. Available at:
http://www.sciencejournals.ge/index.php/HAE/article/view/216

2022   სტატია
139  Village Geri and Geri St. Giorgi's Church

HISTORY, ARCHAEOLOGY, ETHNOLOGY.
ISSN 2449-285X. Available at:
http://www.sciencejournals.ge/index.php/HAE/article/view/231

2022  სტატია 
140  ქეთევან ჟურული

იოსებ ალიმბარაშვილის 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კრებული,
გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

2022   სტატია 
141 პატარა ლიახვის ხეობა და ზემო ქართლის სადროშო   აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის შესწავლის პრობლემები,

საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2022  სტატია  
142 გორის არქივში დაცული ივანე ჯავახიშვილის ერთი უცნობი წერილის შესახებ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრი, შრომათა კრებული №21 2022 სტატია
  იერუსალიმის პატრიარქის უცნობი წერილი ქეთევან ჟურულისადმი ,,ისტორიანი“,  №5 (126) 2022 სტატია
         
1 მაჩაბელთა წარმომავლობის საკითხი  ცხინვალის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  II(X) სამეცნიერო სესიის მოხსენებათა თეზისები  2001 თეზისები 
სამაჩაბლოს სოციალური ურთიერთობის ისტორიიდან(კლასობრივი ბრძოლა) ცხინვალის სახელმწიფო უნივერსიტეტის III(XI) სამეც. სესიის მოხსენებათა თეზისები 2001 თეზისები
3  ოსიანობა და სამაჩაბლო ცხინვალის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა  I   სამეცნიერო სესიის თეზისები , სამეცნიერო სესია, მოხსენებათა თეზისები   2002  თეზისები  
მაჩაბლების ბრძოლა რუსული ხელისუფლების წინააღმდეგ  ცხინვალის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა  II  სამეცნიერო სესიის თეზისები, სამეცნიერო სესია, მოხსენებათა თეზისები 2003  თეზისები  
XVIIIსაუკუნის ქართული დიპლომატიის ისტორიიდან(იასე მაჩაბელი) ცხინვალის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 11 სამეცნიერო სესია, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, გორი  2003  თეზისები  
6 იოჰან ანტონ გიულდენშტედტი ოსთა რელიგიური ცხოვრების შესახებ  ცხინვალის სახელმწიფო უნივერსიტეტის V (XIII) სამეცნიერო სესიის თეზისები  2007   თეზისები 
7 იდა პფაიფერის კავკასიაში მოგზაურობის დღიური როგორც საისტორიო წყარო პროფ. რ. კიკნაძისადმი მიძღვნილი კონფერენცია ივ. ჯავახიშვილის სახელობის  თბილისის სახ. უნივერსიტეტის კონფერენციის  თეზისები  2013  თეზისები 
იდა პფაიფერის ცნობები საქართველოს შესახებ ხელნაწერთა ეროვნული I  საერთაშორისო სიმპოზიუმი ქართული ხელნაწერი  2013   თეზისები
9 კათოლიკური ეკლესია შიდა ქართლში ბოლშევიკური რეპრესიების დროს აკად. მარიამ ლორთქიფანიძის დაბადებიდან 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენციის მასალები 2013
თეზისები
10 მაღალაძეთა საგვარეულოს ისტორიიდან ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2016 თეზისები
11 რობერტ კერ პორტერის ცნობები ოსების შესახებ   „ნართების ეპოსის კვლევის თანამედროვე პრონციპები და მეთოდოლოგია“  მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ქართულ -ოსურ ურთიერთობათა განვითარების პერსპექტივები, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  2016 თეზისები
12  კავკასია  მე-19 საუკუნის პირველ მეოთხედში (რობერტ კერ პორტერის მიხედვით)  გეოპოლიტიკური ტრანსფორმაციები კავკასიაში ისტორია და თანამედროვეობა 2016 თეზისები
13 The oppression of Georgian population in Tskhinvali region during the first years of Soviet Occupation International Conference on History, Art, Literature & Culture in South Caucasus and Black Sea Region, Abstract book 2017 თეზისები
14

„საოსო“ გზის
განმარტებისათვის


ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, III საერთაშორისო კონფერენცია

2018  თეზისები 
15

თურქული წყაროები ორი ქართული ქალაქის (ცხინვალი და ახალგორი) შესახებ

შავი ზღვის ტექნიკური უნივერსიტეტის მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი: ქართულ-თურქული ურთიერთობები

2017 თეზისები 
16

ქართველ თავადაზნაურთა ურთიერთობა ოსმალთა ხელისუფლებასთან XVIII საუკუნის პირველ ნახევარში

ქართულ-თურქული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფეენცია, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

2017 თეზისები 
17

ოსთა სასამართლეობი დიდი და პატარა ლიახვის ხეობებში (XIX საუკუნის დასაწყისი)

V საერთაშორისო კონფერენცია ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა განვითარების პერსპექტივები

2018 თეზისები 
18

 ბრიტანელი მოგზაურების ჩარლზ ლეონარდ ირბის და კეიმს მანგელსის ცნობები თურქეთში ტყვედ გაყიდული ქართველების შესახებ (XIX საუკუნის I მეოთხედი)

III საერთშორისო სიმპოზიუმი, "ქართულ-თურქული ურთიერთობები"

2019 თეზისები
19 

შიდა ქართლში ოსთა სამოურავოების საკითხისათვის

მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია „ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა განვითარების პერსპექტივები“, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2019 თეზისები
20

იოსებ სტალინის წინაპრები და სოფელი გერი

ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ოსური ენისა და კულტურის ცენტრის მიერ ორგანიზებული VI საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა განვითარების პერსპექტივები“.

2020 თეზისები

ღონისძიებები იხილეთ ყველა

ადამიანის უფლებების სამართლის საუნივერსიტეტო კვირეული 2022

2022 წლის 2 დეკემბერს, გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა ადამიანის უფლებების სამართლის საუნივერსიტეტო კვირეულის გახსნა, რომელიც საქართველოს 15...

02 დეკემბერი, 2022 სრულად ნახვა

კონკურსი სტიპენდიების მოსაპოვებლად

ცხადდება კონკურსი გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის საფეხურის მესამე, მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე სემესტრის სტუდენტებისთვის ევროკომისიის მიერ...

01 დეკემბერი, 2022 სრულად ნახვა